"Ook als u onverhoopt ontevreden bent over onze service, dienstverlening of behandeling willen wij dit graag met u oplossen."

Klachten

Wij hebben de intentie om u zo goed mogelijk te helpen. Desondanks kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van eventuele klachten over de behandeling of over de manier waarop u benaderd bent.

Praat met uw behandelaar

Ga in gesprek met uw behandelaar. In de meeste gevallen kunnen misverstanden worden opgelost of verwachtingen worden bijgesteld. In sommige gevallen kunnen we garantie verlenen.

Schriftelijke klacht indienen

Komt u er met uw behandelaar niet uit of wilt u niet in gesprek dan kunt in dat geval gebruik maken van ons klachtenformulier via de website. Uitgangspunt hierbij is dat de klacht gegrond en redelijk is. Een klachtenfunctionaris neemt uw klacht in behandeling en zal met u op zoek gaan naar een bevredigende oplossing.

Klacht indienen bij externe klachtencommissie

Heeft u al het bovenstaande geprobeerd en bent u samen niet tot een oplossing gekomen? Dan kunt u een beroep doen op de KNMT Klachtenregeling. Deze regeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. U vindt het klachtenformulier op de website van het KNMT www.knmt.nl

 

Patiënt informatie

Klachtinformatie