Implantologie

Waarom implataten?

Een compleet gebit is van grote waarde voor uw gezondheid. Eén van de belangrijkste functies van het gebit is het verwerken van ons voedsel. Dit doen we door te kauwen. Als u een tand of meerdere tanden of kiezen mist, kunt u daar onzeker van worden. Ook kunnen andere tanden scheef gaan staan.

Een implantaat vervangt een ontbrekende tand of kies, zonder de andere tanden of kiezen te belasten. Implantaten zijn kunstwortels die van titanium worden gemaakt. Titanium is een lichaamsvriendelijk materiaal. Op het implantaat wordt een kroon, brug of kunstgebit geplaatst (klikgebit).

Hoe ziet een implantaatbehandeling eruit?

Een behandeling bestaat uit meerdere bezoeken aan de tandarts-implantoloog. Tijdens het eerste bezoek beoordelen we of uw tandvlees en kaak geschikt zijn voor een implantaatbehandeling. We vragen ook naar uw gezondheid en we maken röntgenfoto’s. Tot slot bespreekt de tandarts-implantoloog met u uitgebreid het behandelplan.

Na het implanteren duurt het een paar maanden voordat de kroon of prothese geplaatst kan worden. Een implantaat moet namelijk ingroeien en goed verankerd zijn voordat het implantaat kan worden belast.

Het plaatsen van een implantaat is een chirurgische ingreep waarbij nazorg erg belangrijk is. Om u goed te begeleiden zult u een aantal keer moeten terugkomen voor controle.

Solo Implantaat

Implantaatkronen komen het meest in de buurt van uw natuurlijke tanden en kiezen. Voor wat betreft uiterlijk en functionaliteit is een implantaatkroon niet te onderscheiden van natuurlijke elementen. Met Implantaten is het niet nodig aangrenzende tanden of kiezen te bijslijpen wanneer er een brug gemaakt moet worden. De kroon wordt immers geplaatst op het implantaat.

Klikgebit op Implantaten

Met Implantaten en een steg creëren we een stabiel fundament voor een prothese. U ervaart daardoor minder hinder van pijnlijke drukplekken of een loszittende prothese. Het klikgebit heeft geen kunststofplaat die uw gehemelte afdekt en heeft daardoor een positief effect op spraak en het kauwen van voedsel.

Kaakbot dat niet meer belast wordt slinkt, omdat afwezige tanden de kauwkracht niet meer aan het kaakbot afgeven. Implantaten zorgen wel voor afgifte van kauwkracht aan het kaakbot, waardoor slinken van het kaakbot wordt tegengegaan.